تبلیغات
دلنوشته های من - هرمنوتیک

هرمنوتیک

شنبه 23 بهمن 1389 09:40 ب.ظ

نویسنده : مازیار طراوت
هرمنوتیک در اصل بحث از کتب مقدس و اسرار وغموض آن بود که توسط شلایر ماخر از انحصار خارج شد و به دیگر کتب تسری یافت . هرمنوتیک سنتی عقیده دارد که معنا را مولف می آ فریند واثر به نحوی ذهن نویسنده را نشان می دهد و همچنین متن معنی قطعی دارد که به نظزیه قطعیت معنی معروف شد شلایر ماخر و دیلتای پایه گذاران اصلی این نظریه هستند . هرمنوتیک جدید اساسا به گوینده وقعی نمی نهد ومتن را در گرو نیت نویسنده نمی داند چون متن در هر خواندنی و هر دوره ای تغییر می کند نمایندگان این نظریه گادامر ، هرش ، آیزر و.. هستند


دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -