تبلیغات
دلنوشته های من - محبت

محبت

چهارشنبه 10 فروردین 1390 04:00 ب.ظ

نویسنده : حماقت

از محبت تلخها شیرین شود

وزمحبت مسها زرین شود

از محبت دردها صافی شود

وزمحبت دردها شافی شود

از محبت خارها گل می شود

وزمحبت سرکه هامل می شود

از محبت سنگ روغن می شود

بی محبت موم آهن می شود

از محبت حرن شادی می شود

وزمحبت غول هادی می شود

از محبت نیش نوشی می شود

وزمحبت شیر موشی می شود

از محبت شقم صحت می شود

وزمحبت قهر رحمت می شود

از محبت مرده زنده می شود

وزمحبت شاه بنده می شوددیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -